Protected: bnbama

DokuzKaradeniz’de İnkalarÖglen İc anadolu bölgesiYedi SıfırNewton Cin batmakLanet gelsinSesi var Köşeyi dönmekKarga Köşeyi dönmekYarasına tuz basmak BirNewton ElmaHapı yutmak İyonyalılarÖğlen Bò kêuMöö mööHamam Aykızİç anadolu PapayaKanat Canını dişine takmakPegasus Maske…

Comments Off on Protected: bnbama