You are currently viewing Tổng quan dự án DisBalancer

Tổng quan dự án DisBalancer

  • Post author:
  • Post category:News

DisBalancer, dự án thứ hai tham gia Hacken Foundation, là một giải pháp sáng tạo giúp các trang web có khả năng chống lại các cuộc tấn công DDoS và là đối tác với HAPI.

Sản phẩm kết hợp sức mạnh của các Main Nodes do disBalancer quản lý và việc cho thuê tài nguyên của các thiết bị của người dùng (‘farmers’) trong một mạng lưới các nút phi tập trung để lưu lượng do những kẻ tấn công tạo ra được phân phối trên toàn mạng. Người dùng (‘farmers’) nhận được token để đổi lấy tài nguyên cho thuê của họ trong khi các trang web được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ.

🌟DDOS token
DDOS là một mã thông báo tiện ích ERC20 / BSC-20 chuỗi chéo. Tổng cung của DDOS: 10.000.000 token và 4 triệu DDOS sẽ bán theo 3 vòng. Chi tiết

🌟3 đối tượng tham gia vào hệ sinh thái disBalancer:

  1. Các công ty nỗ lực bảo vệ tài nguyên của họ
  2. Mọi người sử dụng tài nguyên máy tính rảnh dỗi để kiếm DDOS token
  3. Chủ sở hữu Main node nhận được phí phát hiện lưu lượng và cân bằng tải bằng DDOS token

🌟Lộ trình

Giai đoạn đầu tiên sẽ liên quan đến việc bán token và phát triển một sản phẩm khả thi tối thiểu để chứng minh kiến trúc mạng, dẫn đến ra mắt phiên bản beta v1.0. Tích hợp chuỗi khối và canh tác năng suất cũng sẽ được thực hiện, cho phép người dùng tham gia và kiếm token cho tài nguyên của họ.

Giai đoạn thứ hai là hoàn thiện mạng lưới để nó trở nên khả thi về mặt thương mại trên quy mô lớn. Sau đó, disBalancer sẽ có khả năng phục vụ hàng nghìn trang web đồng thời trong thời gian từ trước đến khi khởi chạy đầy đủ.

🌟Tìm hiểu thêm về disBalancer
Website: https://disbalancer.com
Twitter: https://twitter.com/thedisbalancer
Telegram group: https://t.me/disbalancer_group
Telegram channel: https://t.me/disBalancer_Official
Medium: https://disbalancer.medium.com