You are currently viewing Tổng Quan về NetVRk

Tổng Quan về NetVRk

  • Post author:
  • Post category:News

NetVRk là một nền tảng xã hội trên blockchain, với các công cụ tạo mạnh mẽ cho phép bạn dễ dàng tạo, chia sẻ, trải nghiệm và kiếm tiền từ các sáng tạo của mình.

Được xây dựng trên Unreal Engine.
Nền tảng: PC, tai nghe VR và hỗ trợ thiết bị di động.

🔥 Whitepaper: http://whitepaper.netvrk.co

🔥Các trường hợp sử dụng mã thông báo của NetVRk:

💎Mua LAND
💎Mua không gian quảng cáo
💎Tạo NFTS
💎STAKING
💎Mua ASSETS

🔥Đối tác:
💎 VersoView

🚀 Ferrum: https: //ferrum.network/pre-sale-access

🔥 Giới thiệu YouTube:
📺 NETVRK – biến ước mơ của bạn thành hiện thực: https://www.youtube.com/watch?v=riubQ5vTO7c
📺 Ferrum giới thiệu NetVRk: https: //youtu.be/L9iOppTeewA

🔥Team

🔥Liên kết mạng xã hội NetVRk:

💎 Trang web: https: //Netvrk.co
💎 Telegram: https://t.me/NetVRk_Official
💎 Thông báo: https://t.me/NetVRk_Anosystemments
💎 Twitter: https://t.me/twitter.com/netvrk1
💎 Medium: https://t.me/netvrk.medium.com
💎 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChovKHjL8cBBCE4Vga0rD-g
💎 Linktree: https://t.me/linktr.ee/netvrk